Sedes virtutis quadrata est, sedes fortunae rotunda est. | autonome sculptuur

 

Ik probeer met Sedes... de overeenkomsten en verschillen tussen het verstand en het gevoel te duiden in een tweeledige sculptuur. Sedes... verbeeldt het spanningsveld tussen de hersenbol (met haar organische samenpersing van grillige hersenkwabben) en de hersenkubus (met zijn orthogonale opeenstapeling van rigide redeneercellen).

De aanleiding hiervoor is een diepzinnige spreuk van Aristoteles: “De zetel van het verstand is vierkant, de zetel van het gevoel is rond.”

Na de vondst van een lugubere zwartwit foto, waarop te zien is hoe hersenchirurgen onderzoek aan een ronde schedel verrichten met een vierkanten instrument als kader, werden de contouren van mijn beeldonderzoek duidelijk. De tegenstelling tussen verstand en gevoel

–alsof het volstrekt anderssoortige entiteiten zijn– heb ik vertaald in een sculpturaal schijngevecht tussen kubus en bol. Of zoals de zeventiende eeuwse architect Giarda het plastisch uitdrukte: “De bol vertoont haar ware karakter, voordat zij door het verstand vermorzeld wordt.”

Deze tegenstelling refereert aan het wiskundige dilemma van de ‘kwadratuur van de cirkel’. Dit al sinds de Oudheid onderzochte probleem stelt de vraag hoe je met een lineaal en een passer een vierkant kunt construeren dat hetzelfde oppervlakte heeft als een gegeven cirkel. Pas in de negentiende eeuw is bewezen dat dat nooit gaat lukken. Vierkant en cirkel zijn simpelweg onverenigbare grootheden.

 

titel: Sedes virtutis quadrata est, sedes fortunae rotunda est.

medium: sculptuur

materialen: hout (mdf)

afmetingen: 60 X 20 X 20 cm.