Home

beeldend kunstenaar /

landschapsarchitect


De op de website getoonde opdrachten vormen een doorsnee van mijn projecten als ruimtelijk ontwerper op het snijvlak van kunst en landschap. De schaal en de context ervan verschillen enorm: grootschalige landschappelijke opgaves, voorstellen voor de openbare ruimte en kleinschalige kunstopdrachten.

De verschijningsvorm van mijn projecten is grotendeels afhankelijk van de opgave en de context. Mijn beeldtaal loopt uiteen van landschappelijk tot architectonisch of sculpturaal.

Het gekozen medium staat niet vast, wel heb ik een zekere voorliefde ontwikkeld voor het ongewoon inzetten en combineren van alledaagse inrichtingsmiddelen. Dat zou je als een eigen stijl of handschrift kunnen omschrijven.

 

Voor mijn vrije werk (installaties, sculpturen en reliëfs) laat ik mij inspireren door wetenschappen als de astronomie en de cartografie. Deze kennis pas ik echter niet ongefilterd toe in mijn werk. Ik baseer me liever op vrije interpretaties door esoterische pseudowetenschappen, zoals de alchemie en de numerologie. Dit biedt mij een geschiktere voedingsbodem. 

Door middel van stapelen, hangen, weven, klemmen, vlechten en rijgen onderzoek ik de grondbeginselen van het beeldhouwen. Met kant en klare (bouw)materialen orden ik de wereld en construeer ik nieuwe werkelijkheden.

Mijn vrije werk roept associaties op met utopische steden; beeldhouwkunst en bouwkunst vloeien daarbij geleidelijk in elkaar over.

 

Door mijn gevarieerde werkzaamheden ben ik in staat om breed te adviseren over beeldende kunst in de openbare ruimte. Als bemiddelaar heb ik ervaring in het begeleiden van kunstopdrachten. Daarbij is het de uitdaging om te komen tot een passende locatie, een prikkelende opdrachtomschrijving en een geschikte kunstenaar. 

Ook ontwikkel ik beleidsvisies voor de langere termijn (kunstenplannen), waarin het accent ligt op het totstandbrengen van een vruchtbare wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en beeldende kunst.

Daarnaast geef ik les aan een academie voor bouwkunst (afstudeerbegeleiding) en een kunstacademie (vooropleiding). Ik vind het belangrijk om jonge architecten, vormgevers en kunstenaars te inspireren.