Duifhuis | (landschaps)architectonisch voorstel voor plattelandsvernieuwing | Achterhoek (GLD)  | 2004

 

Voor de manifestatie Archipuncturale ’04 werden 14 ontwerpers uitgenodigd een visie te geven op het veranderende platteland in de Achterhoek. Hoe kan plattelandsvernieuwing worden gerealiseerd zonder de identiteit van het gebied aan te tasten?

In het toegewezen studiegebied van de landgoederen de Wrange en Slangenburg wisselen bossen en velden elkaar fraai af. Dit idyllische landschap is echter onderhevig aan een een ingrijpende reconstructie met productiebeperkingen en milieu-eisen die verstrekkende gevolgen hebben voor de agrarische sector en het toekomstige landschap. Rondom beide landgoederen wordt een cordon sanitair gelegd van 250 meter, waardoor zo’n honderdtal boerenbedrijven in de gevarenzone belandt: bedrijfsverplaatsing of -beëindiging lijken de enige opties. Wanneer de boerenstand uit het gebied wegtrekt zal de kwaliteit van het landschap zienderogen afnemen.

 

‘Duifhuis’ onderneemt een heldhaftige reddingspoging voor zowel de noodlijdende agrariër als het bedreigde landschap. Het voorstel behelst de (her-)introductie van de duivenhouderij als vorm van veeteelt: deze wordt afgestemd op de natuurlijke draagkracht van het bosrijke gebied. Met dit milieuvriendelijk fokken van ‘Achterhoekse Wilde Duiven’ wordt een streekeigen product op de markt gebracht.

Vele boerenbedrijven zullen hun bedrijfsvoering wijzigen, waardoor vrijkomende krachtvoersilo’s eenvoudig omgebouwd kunnen worden tot duiventillen. Deze voedersilo’s, die meestal met horizonvervuiling worden geassocieerd, behoren tot het cultureel erfgoed; het zijn beeldbepalende elementen in het Nederlandse landschap geworden en staan symbool voor de agrarische revolutie. Duifhuis bewerkstelligt een esthetische opwaardering van de vermaledijde silo’s door ze te transformeren in levendige duiventillen.

  

titel: Duifhuis

locatie: landgoederen de Wrange en Slangenburg in de Gelderse Achterhoek

opdrachtgever: Stichting Kunst en Cultuur Gelderland

met medewerking van: provincie Gelderland, diverse gemeentes en fondsen

status: studieopdracht 

tentoongesteld: Archipuncturale '04; voormalige DRU-fabriek, Ulft, 2004

gepubliceerd: Archipuncturale '04; Gebied 09 De Wrange / Joost van Hezewijk, pag 60; 2004

jaartal: 2004