Pastorale | Zilverackers, Veldhoven | 2008                                                     [als bureau COR, i.s.m. Æ Kliest]

 

Het stedenbouwkundig masterplan voor Zilverackers (Veldhoven-West) gaat uit van het realiseren van een aantal dorpen, zorgvuldig ingepast in het Kempische landschap. De ligging van de dorpen tegen de bosrand, in het veld of aan het beekdal, zal bepalend zijn voor de vormgeving van de dorpsbebouwing.

Het kunstenplan onderscheidt een vijftal thema’s: velden, beken, bossen, dorpen en wegen. Bij ieder thema worden drie oplossingsrichtingen aangedragen die betrekking hebben op de vormgeving van ruimte (landschapsarchitectuur), van elementen (straatmeubeldesign) of van beeldaccenten (beeldende kunst). In totaal zijn er 22 opdrachten geformuleerd.

  

titel: Pastorale

ondertitel: Kunstenplan Veldhoven-West

opdrachtnemer: bureau COR (samenwerkingsverband)

in samenwerking met: Æ Kliest

opdrachtgever: gemeente Veldhoven; Commissie Beeldende Kunst

onderliggend plan: stedenbouwkundig masterplan Bureau Wissing, 2008

publicatie: boekje met plantoelichting in eigen beheer (75 pag.)

jaartal: 2008