Kunst voor de Noord/Zuidlijn | Amsterdam | 2010                                       [i.o.v. Kunst en Bedrijf bv]

 

In Amsterdam is de aanleg van de nieuwe metroverbinding van Noord naar Zuid in volle gang. Aan Kunst en Bedrijf is gevraagd om voor alle zeven ondergrondse stations een visie over geïntegreerde kunst te formuleren.

In de visie wordt niet gekozen voor een generieke, maar voor een plekgebonden benadering, waarbij eigenschappen van de omringende bovenwereld ‘doorsijpelen’ in de ondergrondse stations. Hiermee wordt de Noord/Zuidlijn mentaal verankerd in het, veelal historische, stadsweefsel. In twaalf voorstellen wordt gepoogd een exquis samenspel van architectuur en kunst te bewerkstelligen.

  

titel: Kunst voor de Noord/Zuidlijn

ondertitel: Integrale Kunstvisie voor de Noord/Zuidlijn

locatie: Amsterdam

opdrachtnemer: Kunst en Bedrijf bv

in samenwerking met: Gabi Prechtl, Marieken Verheyen, Karin Daan, Itie Langeland

opdrachtgever: Benthem en Crouwel Architekten 

onderliggend plan: Visie Stationsontwerp, Benthem en Crouwel Architekten, 2010

publicatie: boekje met plantoelichting in eigen beheer (70 pag.)

jaartal: 2010