Het Elastisch Perspectief (eindpublicatie) | Barendrecht | 2011

 

Van 1997 tot 2012 is in Barendrecht de Vinexlocatie Carnisselande aangelegd. In het voortraject heeft de gemeente een masterplan voor een parallel kunstprogramma laten ontwikkelen door Bureau Cor (samenwerkingsverband van Joost van Hezewijk en Æ Kliest). 

Een dergelijk langlopend kunstenplan dient om te gaan met onvoorspelbare ontwikkelingen. Het is dan ook geen statisch plan, maar een dynamische visie op het meeliften van kunst bij het ontstaansproces van deze ‘Vinexiaanse subcultuur’ onder de rook van Rotterdam. Naast de ruimtelijke kant is de maatschappelijke component minstens zo interessant voor de beeldende kunst. In het masterplan zijn dan ook diverse aspecten van het openbare leven opgenomen als aanleiding; het plan krijgt daarmee meer diepgang en draagvlak.

In de 15 jaar dat het masterplan richtinggevend was, zijn er 25 kunstopdrachten gerealiseerd: variërend van autonome uitingen (sculpturen, fotografische panelen en wandreliëfs) tot toegepaste ontwerpen voor bruggen en straatmeubiliair. Het hele proces is vastgelegd in een filmisch drieluik en in deze eindpublicatie.

  

titel: Het Elastisch Perspectief

ondertitel: Kunst in Carnisselande, Gemeente Barendrecht

opdrachtnemer: Bureau Cor

in samenwerking met: Æ Kliest

opdrachtgever: gemeente Barendrecht en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde

publicatie: full colour uitgave, salontafel-formaat; isbn nr: 978-90-77794-10-4 (136 pag.)

jaartal: 2011

 

 

Het Elastisch Perspectief | Barendrecht | (kunstenplan) | 1998                     [als bureau COR, i.s.m. Æ Kliest]

 

Door de aanleg van de Vinex-wijk Carnisselande in de voorheen strict agrarische polders van IJsselmonde zal Barendrecht niet alleen in inwoneraantal verdubbelen, maar ook de magische grens van een snelweg oversteken.

Het kunstenplan beoogt vanuit een zestal invalshoeken flexibel aan te sluiten bij de te verwachten ruimtelijke en maatschappelijke metamorfose. Deze invalshoeken (dimensies) beslaan elk een aspect van het openbare leven in een uitbreidingswijk. Per dimensie zijn potentiële locaties gezocht. Vervolgens is een pakket aan elastische randvoorwaarden samengesteld, prikkelend omschreven voor zowel opdrachtgever als kunstenaar. 

  

titel: Het Elastisch Perspectief

ondertitel: beeldende kunst in de openbare ruimte Carnisselande 1997 - 2007

locatie: Carnisselande, Barendrecht

opdrachtnemer: Bureau Cor

in samenwerking met: Æ Kliest

opdrachtgever: gem. Barendrecht, afdeling Cultuur, en Culturele Raad Barendrecht

onderliggend plan: Basisdocument en Ontwerp Carnisselande, Bureau Wissing

publicatie: full colour uitgave; isbn nr: 90-804365-1-8 (56 pag.)

jaartal: 1998