Drieluik | Schuytgraaf Arnhem | 2009                                                          [i.o.v. Kunst en Bedrijf bv]

 

In Arnhem-Zuid wordt de nieuwe wijk Schuytgraaf ontwikkeld. Kunst en Bedrijf is gevraagd om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er liggen voor kunst- en vormgevingsopdrachten. ‘Drieluik’ hanteert een aantal invalshoeken waarmee een breder spectrum aangeboden wordt dan gangbaar is in de kunst. Ook nevendisciplines als (landschaps)architectuur en vormgeving komen aan bod.

Drieluik sluit door middel van drie rubrieken zowel thematisch als ruimtelijk aan bij het stedenbouwkundig ontwerp. De zestien voorstellen gaan over ontmoetingen van beelden (Commercie & Cultuur), van generaties (Jong & Oud) en van sferen (Privé & Openbaar).

  

titel: Drieluik

ondertitel: Kunstenplan Schuytgraaf-Centrum

locatie: Arnhem-Zuid

opdrachtnemer: Kunst en Bedrijf bv

in samenwerking met: Gabi Prechtl, Itie Langeland

opdrachtgever: gemeente Arnhem, GEM Schuytgraaf Beheer bv

onderliggend plan: Beeldkwaliteits- (2005) en Inrichtingsplan bureau KCAP, 2008

publicatie: boekje met plantoelichting in eigen beheer (100 pag.)

jaartal: 2009