Blijvend Vrij Uitzicht | landinrichtingsgebied bij Utrecht | 1999                     [i.o.v. Bram Breedveld landschapsarchitect]

 

Vanwege een landinrichtingsproject in het landelijk gebied nabij Utrecht is dit kunstenplan opgesteld, waarin de nadruk ligt op het weer zichtbaar en voelbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Er wordt voorgesteld om met ‘cultuurimpulsen’ dit deel van de linie te accentueren; deze worden geconcentreerd in twee ‘modelscherven’ die in totaal verschillende landschappen gesitueerd zijn. Daarbij gaat het om een opdracht voor een ecologische ‘proeftuin’ in een toekomstig natuurgebied en een opdracht voor een wandelroute met speciaal ontworpen meubilair (‘lustwarande’) tussen twee forten.

 

titel: Blijvend Vrij Uitzicht

ondertitel: Concept Kunstenplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

locatie: landelijk gebied ten zuiden (Groenraven-Oost) en ten oosten (Noorderpark) van Utrecht

opdrachtgever: Bram Breedveld Landschapsarchitecten

in samenwerking met: Bram Breedveld, Ed Joosting Bunk, Wiebe Bouma

opdrachtgevers: Dienst Landeljk Gebied en Commissie Waterliniekunst

publicatie: boekje met plantoelichting in eigen beheer (12 pag.)

jaartal: 1999

 

 

Door de Velden | landinrichtingsgebied bij Utrecht | 1999                           [i.o.v. Breedveld l.arch. en Veenenbos & Bosch l.arch.]

 

Het kunstenplan 'Blijvend Vrij Uitzicht' is later met een andere partij (Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten) doorontwikkeld tot het vervolgplan 'Door de Velden'. De opgave is daarbij hetzelfde gebleven.

 

 

titel: Door de Velden

ondertitel: Masterplan Beeldende Kunst

locatie: landelijk gebied ten zuiden (Groenraven-Oost) en ten oosten (Noorderpark) van Utrecht

opdrachtnemers: Bram Breedveld (Larch.) en Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten

in samenwerking met: Bram Breedveld, Ed Joosting Bunk, Jeroen Bosch

opdrachtgevers: Landinrichtingscommissies Noorderpark en Groenraven-Oost

publicatie: twee boekjes met plantoelichting in eigen beheer (58 pag.)

publicatie: Wie wil er een stukje van de maan; beeldende kunstbeleid 1995 – 2000; provincie Utrecht; pag. 149 / 150, interview door Liesbeth Jans, 2000

tentoonstelling: Nieuwe Beelden, 5 jaar opdrachten; CBK Utrecht, Amersfoort, 2000

jaartal: 1999